ZLINLAB s.r.o.
Laboratoř analýz životního prostředí

 

O nás

Laboratoř má dlouholeté zkušenosti s měřením a vyhodnocováním  kvality pracovního prostředí a emisí v různých typech výrob a technologií (kovovýroba a kovoobrábění, zpracování plastů a pryže, výroba obuvi a kožené galanterie, povrchové úpravy kovů a nekovových materiálů, zpracování dřeva a výroba nábytku, potravinářské procesy, výroba barev, zemědělská výroba, lakovny aj.).

Pro tyto činnosti jsem akreditovaní u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pod číslem L 1368 (osvědčení o akreditaci) a autorizováni u ministerstva životního prostředí (osvědčení o autorizaci). Poskytujeme kompletní poradenský a informační servis.

 

 
Pracovní prostředí

Akreditované zkoušky:

stanovení koncentrace organických těkavých látek
stanovení koncentrace prachu a aerosolů
měření expozice hluku v pracovním prostředí
měření expozice hluku ve venkovním prostoru  
měření umělého a denního osvětlení vnitřních prostor
stanovení mikroklimatických podmínek pracovišť 
stanovení toluendiisokyanátů (TDI)
vzorkování pracovního ovzduší

Ostatní zkoušky:

měření koncentrace isokyanátů 
stanovení koncentrace chemických škodlivin detekčními trubičkami
stanovení koncentrace formaldehydu, amoniaku, resorcinu a anorganických kyselin

 

 
Emise

měření sumy těkavých organických látek - TOC
měření tuhých znečišťujících látek - TZL
měření plynů - NOx, CO, SO2, O2
měření jednotlivých organických látek
měření formaldehydu
měření amoniaku a kyseliny chlorovodíkové
měření teploty, tlaku, rychlosti, průtoku a vlhkosti odpadního plynu


 
PřístrojePracovní prostředí:
Zvukoměr B&K Mediator 2238D
Thermohydrobarometr COMET
Odběrová čerpadla SKC
Digirální luxmetr HAGNER
Digitální luxmetr PU 550
Váhy Sartorius
Monitor TLD

Emise:

Horiba PG 250
VAMET 2000
Odběrová souprava GTE
Univerzální měřící přístroj THERM 2295-2B
Odběrová souprava UNIBOX
Univerzální měřící přístroj Almemo 2390-3

 

 
Kontakt

ZLINLAB s.r.o.
Klabalská I 3678
760 01 Zlín

IČ: 08661332
DIČ: CZ08661332

OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 114737
Ing. Richard Hudec
Telefon: 724 366 442
Email: hudec@zlinlab.cz
Ing. Petr Hruzík
Telefon: 734 600 202
Email: hruzik@zlinlab.cz